Gmail themes go to Google Apps

Khi Google bắt đầu cung cấp Theme cho Gmail, điều mà tôi mong đợi nhất là hệ thống email trong Google Apps cũng thừa hưởng được chức năng quí giá này, thế nhưng, sự mong đợi dường như vô vọng khi điều đó chẳng thể có, cho đến hôm nay, vô tình login vào Google Apps thể sửa một số thông tin thì nhận được thông báo:

gmail-theme-in-google-apps

Hay quá, thế là từ nay hệ thống Webmail trong Google Apps đã có thể như Gmail rồi =D

Advertisements