Ubuntu 9.04 Release Candidate

Chỉ còn vài ngày nữa là phiên bản chính thức của Ubuntu 9.04 sẽ phát hành, để không làm các fan phải chờ đợi cho đến ngày phát hành. Ubuntu luôn có các phiên bản phát hành trước (tất nhiên là chưa hoàn thiện) để chúng ta có cái để nghịch trong lúc chờ đợi phiên bản chính thức phát hành.

November 22, 2008 – Alpha 1 release
December 19, 2008 – Alpha 2 release
January 16, 2009 – Alpha 3 release
February 5, 2009 – Alpha 4 release
February 26, 2009 – Alpha 5 release
March 12, 2009 – Alpha 6 release
March 26, 2009 – Beta release
April 16, 2009 – Release Candidate
April 23, 2009 – Final release of Ubuntu 9.04

What’s new?

So với phiên bản Beta phát hành ngày 26/03 thì ở phiên bản RC này không có nhiều thay đổi lớn, chỉ tập trung sửa lỗi và cập nhật các phiên bản mới của các phần mềm. Về phần giao diện thì hoàn toàn không có thay đổi gì kể từ bản beta.

Ở phiên bản RC này, Ubuntu sử dụng môi trường làm việc GNOME 2.26.1 và nhân Linux 2.6.28.9. Kubuntu sử dụng KDE 4.2.2.


Download

Click here to download!

Advertisements