Mất em, because I'm STUPID! [remake]

Do một số lỗi về lời bài hát, nhưng vẫn chưa thể khắc phục được, đành hát theo những gì mà mình nghe thôi 😦

Nói chung dù làm lại nhưng vẫn dở =))

Tiếp tục đọc

Advertisements