WordPress 3.1 Released

WordPress 3.1 sau một thời gian dài thử nghiệm giờ đã phát hành chính thức ❤ Bạn có thể update từ WP-Admin hoặc tải về tại:

WordPress.org

Happy blogging =D

Advertisements