tagBeep – Giám sát website với 5 sms miễn phí mỗi ngày

Là một người thiết kế web, cũng như thường xuyên bảo trì một số trang web. Chúng ta ắc hẳn sẽ luôn muốn biết lúc nào website mình đang bảo trì/quản lý gặp sự cố, hiện tại đã có nhiều website/công cụ có thể giúp chúng ta giám sát, có thể kể đến: Pingdom, Was it up? ,  WatchMouseMon.itor.us

Tiếp tục đọc

Advertisements