Free 6 tháng Avira Internet Security 2012

Để nhận key miễn phí 6 tháng, bạn truy cập vào: https://license.avira.com/en/promotion-ja62epxtk94zmruepkzn
1. Điền vào một số thông tin mà Avira yêu cầu:

  • Salutation*
  • First name*
  • Last name*
  • Email address*
  • Country*

2. Nhấn vào Request License Now để nhận key, bạn có thể download trực tiếp tại trang này hoặc tải key về ở email mà Avira gửi cho bạn.

3. Tải Avira Internet Security 2012 về rồi sử dụng key lấy được ở bước 2 để kích hoạt 😉

Vậy là bạn đã được sử dụng Avira Internet Security 2012 miễn phí trong vòng 6 tháng rồi 😀

Advertisements