Happy new year 2012

Cuối cùng thì năm 2012 cũng đã đến rồi =)) Hãy cùng đợi xem người Maya có đúng khi nói 22 tháng 12 năm 2012 là tận thế hay không nhé 😀 Hay chỉ là không còn đủ đá để làm hết lịch của họ =))

Advertisements

WordPress 3.3 “Sonny” released

I’ve just received an email from WordPress.org, they have just released the new WordPress, WordPress 3.3 “Sonny”.

The latest and greatest WordPress includes a new drag-and-drop uploader, hover menus for the navigation, a new toolbar, improved co-editing support, and a new Tumblr importer.

Find out more at: http://wordpress.org/news/2011/12/sonny/