Free 4 years TrendMicro Titanium Internet Security 2012

Năm mới nhiều điều mới và công ty TrendMicro đang tiến hành chương trình khuyến mãi tặng 4 năm bản quyền phần mềm TrendMicro Titanium Internet Security phiên bản 2012 của mình cho sinh viên/học sinh/giáo viên và những người làm trong ngành giáo dục… Pháp 😀

Tuy nói là chỉ giới hạn trong ngành giáo dục, nhưng thực chất mọi người đều có thể đăng ký tham gia chương trình này, chỉ cần có 1 email hợp lệ (email hợp lệ là có thể nhận email chứa mã kích hoạt của sản phẩm TrendMicro Titanium Internet Security 2012).

Hãy cùng bắt đầu đăng ký nào 😉

Tiếp tục đọc

Advertisements