WordPress 3.3.2 released

WordPress vừa phát hành bản tiếp theo của WordPress 3.3, ở phiên bản mới này, WordPress đã phát hiện và sửa một số lỗi bảo mật cùng 12 lỗi khác.

Một số lỗi bảo mật được phát hiện và đã khắc phục trong

  • Plupload (version 1.5.4)
  • SWFUpload
  • SWFObject

 
Danh sách các tập tin đã được sửa đổi

wp-comments-post.php wp-includes/version.php wp-includes/js/swfobject.js wp-includes/js/plupload/plupload.html4.js wp-includes/js/plupload/plupload.silverlight.xap wp-includes/js/plupload/plupload.html5.js wp-includes/js/plupload/changelog.txt wp-includes/js/plupload/plupload.silverlight.js wp-includes/js/plupload/plupload.flash.js wp-includes/js/plupload/handlers.dev.js wp-includes/js/plupload/plupload.flash.swf wp-includes/js/plupload/plupload.js wp-includes/js/swfupload/swfupload.swf wp-includes/wp-db.php wp-includes/formatting.php wp-includes/capabilities.php wp-includes/kses.php wp-includes/script-loader.php wp-includes/ms-functions.php readme.html wp-admin/about.php wp-admin/includes/update-core.php wp-admin/plugins.php wp-admin/press-this.php wp-admin/setup-config.php

 
Bạn có thể tải phiên bản đầy đủ tại trang chủ của WordPress:

http://www.wordpress.org

 

Source: http://codex.wordpress.org/Version_3.3.2

Advertisements