Viết cho có bài mới :|

Gần đây tự nhiên bên nhà cung cấp hosting, cụ thể là ResellersPanel, thường xuyên gửi thông báo về việc blog này sử dụng quá nhiều CPU :\ Mỗi ngày trung bình trên 7% mà gói Enterprise của họ cho phép 😐 Tối ưu đủ thứ cũng chả có tác dụng, thậm chí tắt luôn blog cũng không nốt.

Giải pháp cuối cùng là chuyển sang VPS, nhưng chắc chắn không phải của ResellersPanel rồi 😛 Cuối cùng blog đành nằm tạm ở một VPS tại OVH, Pháp.

Máy chủ sử dụng CPU Intel i5 (CPU của desktop), nhưng may mắn HDD là SSD và có RAID (Chắc là 0 hoặc 1 chứ không được 10 :D), dù sao test copy với dd vẫn khoảng trên 200MB/s, cũng khá an tâm.

Hơn nữa, việc xử lý PHP cũng nhanh hơn đáng kể, trung bình ở shared hosting là 0.4s, thì ở VPS chỉ còn khoảng 0.08s 😀

Advertisements